Vybrané heslá a fotky z encyklopédie.
Vybrané fakty a zaujímavosti.
Encyklopédiu Elita armády, Československá vojenská generalita 1918-1992, si môžete objednať na tejto stránke.


Kontaktné informácie:

Redakcia: elitaarmady@elitaarmady.sk

Objednávky: objednavky@elitaarmady.sk


Vydavateľ:

HWSK s.r.o.
Južná trieda 37
040 01 Košice
Encyklopédia Elita armády na facebooku  

© 2012-2016 HWSK s.r.o., Všetky práva vyhradené