Vybrané heslá a fotky z encyklopédie.
Vybrané fakty a zaujímavosti.
Encyklopédiu Elita armády, Československá vojenská generalita 1918-1992, si môžete objednať na tejto stránke.

Elita armády, Československá vojenská generalita 1918-1992

Publikácia (ako kombinácia vedeckej monografie a odbornej slovníkovej príručky) je výsledkom dlhoročného bádania, zhromažďovania a spracovávania nepreberného množstva archívnych dokumentov (zväčša vojenskej proveniencie). Prezentuje krátke biografické profily vyše tisícky vojenských a civilných osôb, ktoré nosili v činnej službe v období rokov 1918 – 1992 vojenskú hodnosť čs. generála. Kniha je doplnená o rekonštrukciu výstavby čs. armádnej elity, analyzovanú v konkrétnych historických etapách spoločnej čs. štátnosti a s maximálnym prihliadnutím na jej základné determinanty, sprievodné javy a súvislosti. Jej súčasťou sú početné prílohy (zoznamy, schematizmy, grafy a skeny vybraných archiválií), nápomocné pri celkovej orientácii a plasticky dokresľujúce mnohé z naznačovaných skutočností.
Cena: 13,90-EUR / 390 CZK
Poštovné: v cene knihy
Garancia vrátenia peňazí*

OBJEDNÁVKA KNIHY

Meno a priezvisko:
Adresa:
E-Mail:
Telefón:
Počet kusov:

* V prípade, ak publikácia nesplní Vaše očakávania a Vy nám ju pošlete späť, vrátime Vám peniaze.

Encyklopédia Elita armády na facebooku  

© 2012-2016 HWSK s.r.o., Všetky práva vyhradené