Vybrané heslá a fotky z encyklopédie.
Vybrané fakty a zaujímavosti.
Encyklopédiu Elita armády, Československá vojenská generalita 1918-1992, si môžete objednať na tejto stránke.


Vybrané heslá z encyklopédie Elita armády
Encyklopédia obsahuje celkovo 1059 hesiel.
Vybrané fotografie generálov

Encyklopédia Elita armády na facebooku  

© 2012-2016 HWSK s.r.o., Všetky práva vyhradené