Vybrané heslá a fotky z encyklopédie.
Vybrané fakty a zaujímavosti.
Encyklopédiu Elita armády, Československá vojenská generalita 1918-1992, si môžete objednať na tejto stránke.

Elita armády, Československá vojenská generalita 1918-1992

Publikácia (ako kombinácia vedeckej monografie a odbornej slovníkovej príručky) je výsledkom dlhoročného bádania, zhromažďovania a spracovávania nepreberného množstva archívnych dokumentov (zväčša vojenskej proveniencie). Prezentuje krátke biografické profily vyše tisícky vojenských a civilných osôb, ktoré nosili v činnej službe v období rokov 1918 – 1992 vojenskú hodnosť čs. generála. Kniha je doplnená o rekonštrukciu výstavby čs. armádnej elity, analyzovanú v konkrétnych historických etapách spoločnej čs. štátnosti a s maximálnym prihliadnutím na jej základné determinanty, sprievodné javy a súvislosti. Jej súčasťou sú početné prílohy (zoznamy, schematizmy, grafy a skeny vybraných archiválií), nápomocné pri celkovej orientácii a plasticky dokresľujúce mnohé z naznačovaných skutočností (viď. OBSAH).
Autor: Mgr. Alex MASKALÍK, PhD. (1976, Prešov)

absolvent Prešovskej univerzity (odbor história – ukrajinský jazyk), od novembra 2000 vedecko-výskumný pracovník Vojenského historického ústavu Bratislava. Špecializuje sa na problematiku personálnej výstavby čs. armády v období rokov 1918 – 1992 so zameraním na jej slovenský aspekt. Publikoval viacero vedeckých štúdií a odborných článkov, je spoluautorom publikácií Vojenské osobnosti čs. odboje 1939 – 1945 (2005), Generáli. Slovenská vojenská generalita 1918 – 2009 (2009), Slovenské národné povstanie 1944 (2010) a Ferdinand Čatloš – vojak a politik (2011).


Podrobnosti o knihe:
Počet strán: 1056 strán
Väzba: pevná väzba
Rozmer: 176 × 250 mm
ISBN: 978-80-970941-0-2
Dátum vydania: október 2012

Encyklopédia vyšla 12.10. 2012PÝTAJTE SA NA SVOJICH RODÁKOV

Ktoré mestá a obce v Čechách, na Morave a na Slovensku „dodali“ čs. armáde najviac generálov, resp. v ktorých mestách a obciach niekdajšieho Československa sa ich urodilo najviac? S jasnou prevahou víťazí hlavné mesto bývalej čs. federácie Praha, kde sa budúcich čs. generálov narodilo až 53. Druhé miesto pripadlo Plzni, v ktorom „uzrelo svetlo sveta“ 24 z nich. V „tesnom závese“ je kedysi druhé najväčšie mesto československej republiky Brno a s odstupom Olomouc,, ktoré „dodali“ 19, resp. 13 nositeľov lipových ratolestí. Následne poradie „liahní“ budúcich príslušníkov elitnej skupiny čs. vojenskej generality je však veľmi zaujímavé – 9 Hradec Králové, 8 Čáslav, 7 České Budějovice a Mladá Vožice (okr. Tábor), 6 Kroměříž, Ostrava a Rychnov n/Kněžnou, 5 Jičín, Jindřichův Hradec, Kladno a Přerov, 4 Dvůr Králové (okr. Trutnov), Havličkův Brod, Klatovy, Kojetín (okr. Přerov), Kolín, Mladá Boleslav, Pelhřimov, Prešov, Prostějov, Třebíč, Třeboň (okr. Jindřichův Hradec), Vysoké Mýto, Zvolen a Žilina, no a 3 Benešov (okr. Praha), Ivančice (okr. Brno), Beroun, Bratislava, Český Brod, Domažlice, Liptovský Mikuláš, Nechanice (okr. Hradec Králové), Nové Město n/Metují (okr. Náchod), Nový Bydžov, Drahelice (okr. Nymburk), Oslavany (okr. Brno), Písek, Příbram, Rokycany, Tábor, Trhové Sviny (okr. České Budějovice), Uherské Hradiště a Zlín. Československých miest a obcí, kde sa narodili 2 budúci čs. generáli, bolo celkovo 62. Zaujíma Vás ktorý z príslušníkov čs. vojenskej generality sa narodil práve vo Vašom rodisku? Pýtajte sa!Encyklopédia Elita armády vznikla v spolupráci s


   Encyklopédia Elita armády na facebooku  

© 2012-2016 HWSK s.r.o., Všetky práva vyhradené